Kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımıza, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimseriz. Gezegenimizi korumak için paylaşılan bir sorumluluğun farkındadır.

Sürdürülebilir ve gelecek nesillerin güvenle yaşayabileceği bir dünya yaratabilmek için üretimimizde gösterdiğimiz duyarlılığı doğal kaynak tüketimimizi dengede tutarak ve geri dönüşümü destekleyerek de gösteriyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk taahhütlerini yerine getirmek için bireysel ve toplu olarak sorumluyuz. Firmamız genelinde katılımı teşvik ediyoruz ve küresel iş gücü adına sürekli olarak bunu savunuyoruz, iş yerimizi iyileştirmek, hizmet verdiğimiz topluluklara katkıda bulunmak ve eylemlerimizin toplumsal, etik ve çevresel olarak sorumlu olduğundan emin olmak için dış paydaşlarla birlikte çalışıyoruz.

Umarsan Karavan, Kurulduğu günden bu yana, ‘önce insan’ prensibiyle hareket ederek, ‘doğa ile uyumlu’, yaşadığı topluma değer katan, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine odaklanan firma kimliğine sahiptir.